UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

19/06/2024

UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú, Bình Phước

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin:  dongphu.binhphuoc.gov.vn