UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

01/09/2021

UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 05/10/2021

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn, khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dongson.thanhhoa.gov.vn