UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

09/09/2021

UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/09/2021 đến hết ngày 06/10/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hoài Ân, số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Hoài Ân, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2 

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hoaian.binhdinh.gov.vn