UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

29/06/2021

UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 108 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/06/2021 đến hết ngày 09/07/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: locninh.binhphuoc.gov.vn