UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022

11/10/2021

UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ, Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pgdlongho.vinhlong.edu.vn