UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

16/04/2021

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 16/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, tổ 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

 

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Nguồn tin: lucyen.yenbai.gov.vn