UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

20/11/2020

UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo huyện Nhơn Trạch năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 262 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 18/12/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhơn Trạch.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nhontrach.dongnai.gov.vn