UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

04/05/2021

UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 02/06/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Quan Sơn, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

Nguồn tin: quanson.thanhhoa.gov.vn