UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa thông báo kế hoạch xét tuyển vòng 2 viên chức ngành GD&ĐT năm 2020

14/10/2020

UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa thông báo kế hoạch xét tuyển vòng 2 viên chức ngành GD&ĐT năm 2020 như sau:

UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa thông báo kế hoạch xét tuyển vòng 2 viên chức ngành GD&ĐT năm 2020 UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa thông báo kế hoạch xét tuyển vòng 2 viên chức ngành GD&ĐT năm 2020

>>>> Xem thêm: UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: thuongxuan.thanhhoa.gov.vn