UBND huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

13/05/2021

UBND huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 107 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Trà Bồng, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Nam.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Mẫu số 1: Mẫu 01

– Mẫu số 2: Mẫu 02

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021

Nguồn tin: trabong.quangngai.gov.vn