UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

26/08/2020

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Nguồn tin: tramtau.yenbai.gov.vn