UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

14/10/2020

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Chỉ huy quân sự xã.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

 

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn