UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

16/04/2021

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 14/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Trấn Yên, tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: thông báo-5

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn