UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020

02/04/2020

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/04/2020 đến hết ngày 01/05/2020

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Trấn Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn