UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020

09/11/2020

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 11/11/2020

– Địa điểm: Cơ quan tổ chức – Nội vụ huyện, số nhà 162, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2020

>>>>>Xem thêm: UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn