UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

24/12/2020

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn bản, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-SNV ngày 18/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Tuần Giáo, năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 thuộc huyện Tuần Giáo, như sau:

1. Tổng số công chức cấp xã cần tuyển: 04 người, cụ thể:

Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 01 người.

Chức danh Tài chính – Kế toán: 03 người.

2. Điều kiện dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

– Là người mang Quốc tịch Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam

– Độ tuổi: đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn theo từng chức danh, cụ thể như sau:

+ Chức danh Tư pháp – hộ tịch tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc chuyên ngành Luật của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Chức danh Tài chính – kế toán tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính-Kế toán của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học: từ chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (mua phiếu dự tuyển công chức tại Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo).

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho người dự tuyển, tránh sai sót trong quá trình kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh khi đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển mang theo các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp nếu các Trường đào tạo chưa kịp cấp văn bằng tốt nghiệp), chứng chỉ và các giấy tờ sau để đối chiếu và hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển: các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; chứng minh thư nhân dân; các giấy tờ chứng nhận ưu tiên tuyển dụng (nếu có); 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh thẻ (4×6).

Phiếu đăng ký dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

4. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 23/01/2021.

Địa điểm nhận Phiếu dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;

Cá nhân người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính;

Phiếu đăng ký dự tuyển không trả lại và không sử dụng để xét tuyển công chức lần sau;

Mọi thông tin liên quan đến tuyển dụng công chức sẽ được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo.

5. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển

Nội dung xét tuyển: Thực hiện xét tuyển theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

* Thời gian và địa điểm thực hiện phỏng vấn tại Vòng 2: được thông báo tới thí sinh theo đường bưu điện sau khi kết thúc Vòng 1 (theo địa chỉ trên phòng bì thư mà thí sinh đã nộp khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 thuộc  huyện Tuần Giáo. Mọi vướng mắc liên hệ qua Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo theo số điện thoại: 02153. 862. 317.

Nguồn tin: tuangiao.gov.vn