UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

15/04/2021

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 15/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan tổ chức – Nội vụ huyện Văn Yên, số 2 Trần Phú, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: vanyen.yenbai.gov.vn