UBND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

28/09/2021

UBND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 67 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: vinhcuu.dongnai.gov.vn