UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022

27/09/2021

UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 38 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học: 86 chỉ tiêu

– Bậc Trung học cơ sở: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: xuanloc.dongnai.gov.vn