UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020

28/08/2020

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/08/2020 đến hết ngày 11/09/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020 UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020 UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn