UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021

05/01/2021

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 90 chỉ tiêu

– bậc Mầm non: 26 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học: 50 chỉ tiêu

– Bậc THCS: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021 UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021 UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

Phụ lục 6

Phụ lục 7

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn