UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

24/11/2021

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 người, trong đó:

– Trung tâm Văn hóa: 04 người.

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 01 người

– Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng: 07 người

– Khối giáo dục và Đào tại: 123 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 18/11/2021 đến ngày 18/12/2021.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận 4. Địa chỉ: tầng 3 – Trung tâm Hành chính Quận 4, 18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*** Tài liệu đính kèm: Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng và Hồ sơ dự tuyển

Nguồn tin: quan4.hochiminhcity.gov.vn