UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

27/04/2021

UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/04/2021 đến hết ngày 04/05/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận 4, Trung tâm Hành chính quận 4, số 18 Đoàn Như Hải, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

 

UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 102-KH-UBND.signed-6-9

Nguồn tin: www.quan4.hochiminhcity.gov.vn