UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2)

14/09/2020

UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 86 chỉ tiêu, gồm 80 giáo viên và 06 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 30/06/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình, Số 01 – Trần Nhật Duật – Đức Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2)

UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2)

UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2) UBND Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (đợt 2)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển

– Lý lịch tự thuật

Nguồn tin: pgdphunhuan.hcm.edu.vn