UBND quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022

05/01/2022

UBND quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 322 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày có thông báo đăng trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tân Bình, số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

–  Phụ lục quy đổi chứng chỉ

Nguồn tin: tanbinh.hochiminhcity.gov.vn