UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021

25/09/2021

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Kế hoạch số 17893/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021 như sau:

Thông báo mở lớp ôn thi công chức tp.Hồ Chí Minh năm 2019

Nguồn tin: bienhoa.dongnai.gov.vn