UBND thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

18/11/2020

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-SNV ngày 11/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy.
Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. Hình thức, chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng là 22 chỉ tiêu, vị trí việc làm và trình độ chuyên môn, cụ thể như sau:

 

STT

Vị trí việc làm tuyển dụng  

Đơn vị dự tuyển

Số lượng vị trí Yêu cầu trình độ chuyên môn
2.1 Giáo viên mầm non hạng IV Mã số: V.07.02.06 13
 

Giáo viên dạy mầm non, mẫu giáo

Mầm non Hướng Dương 03  

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên

Mẫu giáo Hoa Phượng 01
Mẫu giáo Sao Mai 02
Mẫu giáo Phong Lan 03
Mẫu giáo Bông Sen 02
Mẫu giáo Sen Hồng 02
2.2 Giáo viên Tiểu học hạng IV Mã số: V.07.03.09 07
 

Giáo viên phổ thông

Tiểu học Hùng Vương 01  

Tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học

Tiểu học Trần Quốc Toản 01
Tiểu học Nguyễn Hiền 01
Tiểu học Lái Hiếu 03

 

 

 

Giáo viên Tổng phụ trách Đội

 

 

 

Tiểu học Lái Hiếu

 

 

 

01

Đại học chuyên ngành sư phạm tiểu học và có giấy chứng nhận đã

được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội

2.3 Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Mã số: V.07.04.12 01
 

 

 

Giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất

 

 

 

 

THCS Lê Hồng Phong

 

 

 

 

01

Tốt nghiệp đại chuyên ngành sư phạm Thể dục thể thao hoặc đại học

sư phạm Giáo dục thể chất. (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

2.4 Văn thư trung cấp Mã số: 02.008 01
 

 

 

 

Văn thư Trung cấp

 

 

 

 

THCS Nguyễn Khuyến

 

 

 

 

01

Trung cấp chuyên ngành văn thư lưu trữ trở lên, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi

dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư

3.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký tuyển dụng.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể như sau:

– Đối với vị trí Giáo viên mầm non: Tuyển dụng 13 vị trí việc làm.

+ Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đối với vị trí Giáo viên tiểu học: Tuyển dụng 07 vị trí việc làm.

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học hoặc Đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (đối với chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp cấp giảng dạy).

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đối với vị trí Giáo viên Trung học cơ sở: Tuyển dụng 01 vị trí việc làm.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Thể dục thể thao hoặc đại học sư phạm Giáo dục thể chất.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đối với vị trí Văn thư trung cấp: Tuyển dụng 01 vị trí việc làm.

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành văn thư lưu trữ trở lên, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

4.  Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Có dị dạng lớn về hình thể không phù hợp với môi trường sư phạm;

– Phát âm bị ngọng, lắp.

* Lưu ý:

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người được tuyển dụng vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

II. Thời gian, hồ sơ, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 16 tháng 12 năm

Địa điểm: Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Nội vụ thành phố Ngã Bảy (Số 9, Đường 3/2, Khu hành chính của UBND thành phố Ngã Bảy số điện thoại 02933.866.380), trong giờ hành chính.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020).

02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

02 tấm ảnh 4 x

III.   Phí dự tuyển:

Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu: 500.000đồng/hồ sơ dự tuyển.

IV.   Nội dung xét tuyển:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. Thời gian, địa điểm dự xét tuyển:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển; thông báo kết quả Vòng 1; thời gian, địa điểm phỏng vấn (Vòng 2), danh sách người trúng tuyển sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử thành phố Ngã Bảy (http://ngabay.haugiang.gov.vn).

Nguồn tin: ngabay.haugiang.gov.vn