UBND thị xã Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

31/12/2021

UBND thị xã Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 26/01/2022

– Địa điểm:

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: duytien.gov.vn