UBND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã, phường năm 2021

22/09/2021

Theo đó, tuyển dụng 11 Chỉ huy trưởng Quân sự xã (phường), gồm: phường Hải An, phường Ninh Hải, phường Hải Thanh, phường Tĩnh Hải, phường Xuân Lâm, phường Nguyên Bình, xã Thanh Sơn, xã Hải Nhân, xã Nghi Sơn, xã Phú Sơn, xã Hải Yến.

Người đăng ký tuyển dụng phải có đủ các điều kiện sau: Đủ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp Trung học phổ thông. Có trình độ đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành về Quân sự cơ sở và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, anh ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên người dự tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự xã (phường) phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành gồm: Thuộc nguồn quy hoạch chức danh chỉ huy trưởng cấp xã, phường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT- BNV-BQP ngày 10-4-2013 của Bộ Nội vụ – Bộ Quốc phòng. Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyển dụng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 21-9-2021 đến ngày 21-10-2021, tại phòng Nội vụ, UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn tin: baothanhhoa.vn