UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

18/12/2020

UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 142 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 15/01/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ, QL 51 – Phường Phú Mỹ – TX. Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển  dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển  dụng viên chức giáo dục năm 2020

UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển  dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển  dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển  dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển  dụng viên chức giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phumy.baria-vungtau.gov.vn