UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

10/01/2022

UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 142 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/01/2022 đến hết ngày 11/02/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ, số 412 đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: phumy.baria-vungtau.gov.vn