UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022

12/04/2022

UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 228 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: 3 hình thức: Xét tuyển, Thi tuyển và Tiếp nhận vào làm công chức

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baohatinh.vn

***** Tuyencongchuc.vn sẽ cập nhật sau khi có thông báo tuyển dụng chính thức