Tin nổi bật

 1. Huyện ủy Hương Khê, Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2021
 5. Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2021
 6. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 7. BQL rừng phòng hộ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 211 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 11. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 12. UBND tỉnh An Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 13. UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Triệu Sơn như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 14. Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 20. Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng Giảng viên LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 21. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên với vị trí như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 23. Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.751 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 26. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển tạo nguồn viên chức hành chính năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  20/10/2021
 27. UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức nhân viên trường học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 29. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2021