Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 4. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 7. Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2023
 8. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKDT tiếp nhận công chức, như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2023
 12. Báo Người Lao động tuyển dụng Phòng viên, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2023
 14. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển dụng viên chức 6 tháng cuối năm 20233, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2023
 16. BQL công trình công cộng huyện Châu Thành, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2023
 17. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2023
 20. Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 21. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2023
 23. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế tuyển dụng cán bộ dự án, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 24. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM tuyển dụng viên chức 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2023
 26. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2023
 29. Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quản Ninh tuyển dụng nhân lực hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 182 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2023