Tin nổi bật

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 02) ...
  location
  Date
  09/12/2022
 2. Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  09/12/2022
 3. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng 07 viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình theo hình thức xét tuyển. ...
  location
  Date
  09/12/2022
 4. Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  09/12/2022
 5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 6. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 7. Sở Nội vụ Đồng Tháp tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 8. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 9. BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2022
 11. UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức (đợt 3) năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 15. UBND TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 19. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Chuyên viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2022
 25. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM tuyển dụng Kỹ sư phần mềm năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2022
 27. UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2022
 29. Trường THPT An Khánh, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022
 30. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2022