Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 2. Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 4. Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 6. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2021
 10. Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 11. UBND phường Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 12. Báo Việt Nam News (Thông tấn xã Việt Nam) tuyển dụng Phóng viên tiếng Anh làm việc tại Hà Nội năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 19. TTYT huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 20. TTYT huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 22. Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 24. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt I năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 25. Liên minnh HTX tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 26. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng chuyên viên khảo thí năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 30. BQL dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021