Tin nổi bật

 1. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 2. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 8. Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 9. Trung tâm Y tế huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2021
 10. Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 12. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  08/04/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2021
 14. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2021
 15. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 16. Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 19. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  07/04/2021
 20. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên Content Marketing tại Phòng Tuyển sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 21. Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2021
 23. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 24. Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 25. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 26. Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 27. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 28. Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 29. Bệnh viện quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 30. Bệnh viện Quận 4 tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa Sản và Nữ hộ sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021