Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 2. TT Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 3. Tỉnh đoàn Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 4. UBND thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 5. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 7. Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 8. UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 9. TT Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 11. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 12. Khoa Dược - ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 14. TT Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 15. Bệnh viện quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 16. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 17. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 người ...
  location
  Date
  24/11/2021
 21. Chỉ tiêu cần tuyển dụng là: 89 người ...
  location
  Date
  24/11/2021
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 25. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 ...
  location
  Date
  24/11/2021
 26. Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 ...
  location
  Date
  24/11/2021
 27. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2021 ...
  location
  Date
  24/11/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 7 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 29. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tuyển dụng giáo viên trường THPT Phan Bội Châu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021