Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 4. Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 6. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 7. Chỉ tiêu tiếp nhận: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 8. Trường Trung cấp Nghề thương mại du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 10. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  22/06/2021
 11. ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển dụng chuyên viên ban tổ chức cán bộ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 14. TT Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 16. Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 18. Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 20. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2021
 24. Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 25. UBND phường Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 26. Báo Việt Nam News (Thông tấn xã Việt Nam) tuyển dụng Phóng viên tiếng Anh làm việc tại Hà Nội năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021