Tin nổi bật

 1. Báo Tài nguyên và Môi trường tạm hoãn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 4. Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 5. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ TN&MT tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 7. UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 8. UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 9. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức TTYT huyện Như Xuân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 134 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 14. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2021
 18. Đảng ủy Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 19. Huyện ủy Hòa Vang, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 20. TT Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 21. Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 22. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 23. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên hợp đồng ngành tiếng Hàn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 24. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Ả Rập năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 25. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 26. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 27. Trung tâm Công tác xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 28. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  23/07/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2021