1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2020
 2. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 3. UBND TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc lùi thời gian tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 4. Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 5. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 6. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 7. Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 8. Trường Thể dục thể thao Long An thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 9. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức loại D và hợp đồng lao động lái xe, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 12. UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tạm dừng các thủ tục tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 13. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 14. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 15. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 16. Báo Văn hóa thông báo thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2020
 18. số lượng cần tuyển dụng là 230 người ...
  location
  Date
  08/04/2020
 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 20. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020