Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 260 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2024
 4. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên tuyển dụng lao động năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2024
 6. Bệnh viện Ung bướu Trung ương thành phố Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2024
 7. UBND huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển viên chức GD&ĐT năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 8. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 9. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình tiếp nhận công chức vào làm việc năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 10. Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP tuyển dụng nhân sự tháng 7/2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk thi tuyển công chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2024
 13. Trường THPT Nguyễn Hiền tuyển viên chức năm học 2024-2025, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 14. Trường CĐ Luật miền Nam tuyển lao động hợp đồng năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 15. BQL dự án huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2024
 17. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đính chính thông tin tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 19. Trường THPT Cần Thạch, Tp. HCM tuyển viên chức năm 2024-2025, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024
 20. UBND phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, HCM tuyển dụng nhân sự năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024
 21. chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 22. Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024
 23. chỉ tiêu tuyển dụng: 737 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 24. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 26. Trường PT Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024
 27. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024
 28. Trung tâm CTXH TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024( đợt 2) , cụ thể như sau ...
  location
  Date
  11/07/2024
 29. chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2024
 30. Trường Mầm Non Thành Phố, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025, như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2024