Tin nổi bật

 1. Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 2. UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa đính chính hồ sơ ĐKDT viên chức ngành GD&ĐT năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 4. Sở Y tế Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 5. Cơ sở cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 7. Trung tâm Công nghệ Phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 8. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 12. Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 15. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 17. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 18. Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 22. Trung tâm Y tế Quận 5, TP. HCM tuyển dụng Kế toán viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 23. Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM tuyển dụng nhân sự đợt 4 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 24. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 27. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 30. Báo Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2023