Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 3. UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2022
 4. Sở Công Thương Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 12. Sở Y tế TP. HCM thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 15. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  29/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng; 327 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 18. Bảo tàng Lịch sử TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng; 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 20. Thị ủy Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng Thị ủy năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 22. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. HCM tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 26. Trường Mầm non Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 28. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2022 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 30. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Ban Thời sự năm 2022, như sau ...
  location
  Date
  28/09/2022