1. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2024
 4. chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2024
 5. UBND phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2024
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2024
 8. Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2024
 9. Trường TH An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  29/02/2024
 10. Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP. HCM tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  29/02/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2024
 12. chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2024
 14. chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2024
 17. chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2024
 18. Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  29/02/2024
 19. Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2024
 20. Ban quản lý rừng Phòng hộ Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2024
 21. Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai tuyển dụng LĐHĐ năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2024
 22. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2024
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu  ...
  location
  Date
  28/02/2024
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2024
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2024
 26. chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2024
 27. Cơ sở Cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2024
 28. UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2024
 29. Sở GD&ĐT Đồng Tháp tiếp nhận viên chức vào làm công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2024
 30. Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2024