Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 2. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tuyển lao động hợp đồng năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2024
 3. UBND quận 7, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu: ...
  location
  Date
  25/06/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 6. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2024
 7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam Tuyển dụng số lượng 02 nhân sự ...
  location
  Date
  25/06/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 353 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 11. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển dụng viên chức và người lao động đợt III năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2024
 16. Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2024
 18. chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2024
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2024
 20. chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2024
 21. TT Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2024
 22. Cục Y tế, Bộ Công an có nhu cầu tuyển dụng 08 chỉ tiêu lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  22/06/2024
 23. Công an tỉnh Phú Yên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2024 ...
  location
  Date
  22/06/2024
 24. Bệnh viện quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự tháng 6 năm 2024 ...
  location
  Date
  22/06/2024
 25. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/06/2024
 26. chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2024
 27. chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2024
 28. chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2024
 29. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2024
 30. Báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan của VKSND tối cao tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2024