Tin nổi bật

 1. Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 4. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 8. Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 11. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 12. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 15. UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức làm việc tại Báo Kinh tế và Đô thị năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 16. Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ, Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 17. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020
 18. Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 20. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức trực thuộc TTYT tuyến huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 28. UBND thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2020
 30. Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, Hải Phòng tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020