Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 3. Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 5. Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng hộ lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 8. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 9. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 10. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự tháng 9/2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 11. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 12. TT Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 13. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 15. UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 ...
  location
  Date
  28/09/2021
 16. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 17. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 18. Chỉ tiêu cần tuyển: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 19. Vị trí việc làm cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 20. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Quản lý Ngân sách ...
  location
  Date
  27/09/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 22. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 23. Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2021
 26. Số lượng người cần tuyển: 5 viên chức ...
  location
  Date
  27/09/2021
 27. Năm học 2021 - 2022, thành phố Vĩnh Long xét tuyển 62 viên chức sự nghiệp giáo dục ...
  location
  Date
  27/09/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 29. UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021 ...
  location
  Date
  25/09/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021