1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 2. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tuyển dụng HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 3. Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk xét tuyển Hợp đồng lao động như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 193 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 6. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 9. Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 10. Trường THCS-THPT Thạnh An, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 11. Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP, TP.HCM tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2023
 14. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2023
 16. Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 17. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 18. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 19. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 23. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 25. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 29. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 30. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023