Tin nổi bật

 1. Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) tổ chức tuyển dụng viên chức năm ...
  location
  Date
  14/05/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2021
 3. Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. HCM tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 4. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 2 tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 5. Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 6. Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 7. Sở Lao động, TB & XH tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức lần 2 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 8. UBND TP. Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 9. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 15. Nhà xuất bản Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 16. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 569 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 20. Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 23. TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 24. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 25. Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 27. UBND TP. Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 28. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức và LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 29. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 30. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021