UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức khối hành chính năm 2021

17/05/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức khối hành chính nhà nước năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 182 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày có thông báo nhận Phiếu  đăng ký dự tuyển.

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 3069-12-14

>>> Có thể bạn quan tâm:

1861 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021

Nguồn tin: baolamdong.vn