word-the-cao

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021

Giá: 120,000

Mã Tài liệu: TA037
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 (Khung năng lực bậc 2) ôn thi công chức, viên chức 2021 bao gồm 1128 câu hỏi và đáp án. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng. Bộ câu hỏi phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức. Bộ câu hỏi có những nội dung sau:

 

Phần 1: Ngữ pháp

Phần 2: Điền từ (Đục lỗ)

Phần 3: Sắp xếp câu, hoàn thiện câu

Phần 4: Đọc hiểu

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021