UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2024

12/06/2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2024, như sau:

 

 

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2024

 

Nguồn tin: vanban.quangngai.gov.vn