UBND TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm học 2020-2021

01/04/2021

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ năm học 2020-2021,

Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ năm học 2020-2021, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên. Riêng người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

– Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí dự tuyển.

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Vị trí việc làm giáo viên:

Tổng chỉ tiêu: 23 chỉ tiêu các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cụ thể:

1.1.  Đối với vị trí giáo viên Mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26:

Chỉ tiêu: 15 vị trí giáo viên mầm

Tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 được quy định tại Điều 3, Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (trừ tiêu chuẩn quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021).

1.2.  Đối với vị trí giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29:

Chỉ tiêu: 04, cụ thể:

+ Vị trí việc làm giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí việc làm giáo viên Thể dục: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí việc làm giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí việc làm giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 được quy định tại Điều 3, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập (trừ tiêu chuẩn quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 thông tư 02/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021). Đối với vị trí việc làm giáo viên Âm nhạc, trong trường hợp không có thí sinh đáp ứng được yêu cầu về trình độ đào tạo đạt chuẩn từ Đại học trở lên theo quy định tại Khoản 1, Điều 72 của Luật Giáo dục năm 2019 ứng tuyển, UBND tiếp tục tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển lấy đến trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Trong trường hợp đó, nếu thí sinh có trình độ chưa đạt chuẩn trúng tuyển thì UBND thành phố tạo điều kiện cho cá nhân tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng đạt chuẩn giáo viên trong vòng 3 năm kể từ thời điểm ra quyết định tuyển dụng.

1.3.  Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32:

Chỉ tiêu: 02 vị trí giáo viên Toán học.

Tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32 được quy định tại Điều 3, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập (trừ tiêu chuẩn quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021).

2.  Vị trí việc làm nhân viên: 02 chỉ tiêu

Vị trí việc làm nhân viên thư viện hạng IV- Mã số V.10.02.07:

Tổng chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm thư viện viên hạng IV (trình độ từ trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện), mã hạng V.10.02.07 theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ, quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

2.2.  Vị trí việc làm nhân viên Kế toán – Mã số: 06.031:

Tổng chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Kế toán viên (trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính), Mã số: 06.031, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài Chính về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, Thuế, Hải quan, Dự trữ

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thời gian nhận: 30 ngày, từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021.

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký: Bộ phận tổ chức cán bộ – Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thông tin liên hệ: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, tổ 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại 812.688, Gmail: phonggiaoducthanhpho@gmail.com.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (được đăng tải trên website của UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo).

2. Nội dung tuyển dụng: theo 2 vòng

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Hình thức thi: Phỏng vấn, thực hành.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:

Nội dung thi giảng: Thí sinh rút thăm tên bài, thứ tự thi giảng 03 tiết học theo vị trí việc làm giáo viên, cụ thể: Không quá 35 phút/tiết đối với vị trí giáo viên mầm non tùy theo các hoạt động dạy học; không quá 40 phút/tiết tùy theo các môn học đối với vị trí giáo viên tiểu học; không quá 45 phút/tiết đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở trên lớp học có học sinh theo phân phối chương trình giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo vị trí việc làm giáo viên tuyển dụng.

Nội dung thi phỏng vấn: Thí sinh thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

Thang điểm: 100 điểm.

3.  Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 03/5/2021 đến ngày 22/5/2021.

Địa điểm tổ chức xét tuyển:

+ Trường Mầm non Him Lam tổ chức thi thực hành tiết giảng vị trí giáo viên mầm non.

+ Trường Tiểu học Him Lam tổ chức thi thực hành tiết giảng vị trí giáo viên tiểu học.

+ Trường THCS Trần Can tổ chức thi thực hành tiết giảng vị trí giáo viên THCS và thi phỏng vấn vị trí viên chức thư viện, kế toán.

Trên đây là nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2020-2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ.

Nguồn tin: tpdienbienphu.dienbien.gov.vn