UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020

06/11/2020

UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 484 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 03/12/2020

– Địa điểm: Các sở, ngành, UBND quận – huyện giao cho Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng Sở ( đối với Sở – Ngành ), phòng Nội vụ ( đối với quận – huyện) tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020 UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020 UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.hochiminhcity.gov.vn