UBND TP. Lai Châu tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021

10/09/2021

UBND TP. Lai Châu tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 22/10/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Lai Châu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhpho.laichau.gov.vn