UBND TP. Quy Nhơn, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

04/06/2021

UBND TP. Quy Nhơn, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 114 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/06/2021 đến hết ngày 01/07/2021

– Địa điểm: Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn, số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: thông báo-7-11

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: quynhon.gov.vn