UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

20/09/2021

UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/09/2021 đến hết ngày 26/09/2021

– Địa điểm: Cơ quan tổ chức nội vụ thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.uongbi.gov.vn