UBND TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận viên chức giáo dục năm học 2020-2021

16/04/2020

Ngày 10/4/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND phê duyệt 41 chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2020-2021, bao gồm:

1. Khối Mầm non: 06 chỉ tiêu 

STT Đơn vị Chức danh nghề nghiệp tối thiểu Mã số Số chỉ tiêu tuyển
1 MN Ánh Dương Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06 1
2 MN Thùy Vân Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06 1
3 MN Hương Sen Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06 1
4 MN Hoa Phượng Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06 1
5 MN 30/4 Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06 1
6 MN Sen Hồng Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06 1
Tổng cộng 6

– Yêu cầu trình độ đào tạo đối với viên chức tiếp nhận: có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

– Đối tượng tiếp nhận: viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên MN hạng IV có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

(Lý do tăng MN Sen Hồng: tính đến t2/2020 MN Sen Hồng trống 05 chỉ tiêu (đk tuyển đợt 1 là 02, tiếp nhận 01, tuyển đợt 2 02))

2. Khối Tiểu học: 29 chỉ tiêu

STT Tên đơn vị Chức danh nghề nghiệp (tối thiểu) Mã số TPT  Văn hóa Mỹ thuật Thể dục Tổng số
1 Long Sơn 1 Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
2 Long Sơn 2 Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
3 Phước Thắng Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 2
4 Bình Minh Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 2
5 Thắng Nhất Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 2
6 Chí Linh Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 1 3
7 Nguyễn Viết Xuân Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 2
8 Trương Công Định Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 2
9 Quang Trung Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
10 Lê Lợi Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
11 Thắng Nhì Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
12 Hòa Bình Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
13 Bùi Thị Xuân Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
15 Bàu Sen Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
16 Đòan Kết Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
17 Hạ Long Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
18 Thắng Tam Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
19 Võ Nguyên Giáp Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 2
20 Lý Tự Trọng Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1
21 Phước An Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 1 1 2
Tổng 4 9 5 11 29

– Yêu cầu trình độ đào tạo đối với viên chức tiếp nhận: có trình độ cử nhân sư phạm trở lên.

Tăng 04 TPT

Giảm 02 VH (TH Thắng Nhất và TH Trương Công Định)

Giảm 1 chỉ tiêu Họa TH Nguyễn Thái Học do rà lại NTH không thiếu Họa

Giảm 01 thể dục ( Nguyễn Thái Học) – giao 3, có 1, xét tuyển 2 – không thiếu nên không tiếp nhận

3.  Khối Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu

TT Đơn vị Chức danh nghề nghiệp
(tối thiểu)
Mã số Văn Toán Anh Thể dục Nhạc Tổng số Ghi chú
1 Bạch Đằng Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1
2 Phước Thắng Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1
3 Trần Phú Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1
4 Võ Trường Toản Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1
5 Châu Thành Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1 tiếp nhận chuyên ngành tổ hợp môn Nhạc – Họa
6 Huỳnh Khương Ninh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1
Tổng cộng 1 1 2 1 1 6

Yêu cầu trình độ đào tạo đối với viên chức tiếp nhận: có trình độ cử nhân sư phạm trở lên hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp.

Ghi chú: Châu Thành tiếp nhận chỉ tiêu có chuyên môn Nhạc – Họa

Tăng 01 chỉ tiêu Anh Trường Bạch Đằng so với TBKL 1246 (giao 5 có 3 trống 2)

Theo đó, UBND thành phố Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được quy định tại Kế hoạch số 1292/KH-UBND của UBND thành phố Vũng Tàu./.

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn