UBND TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

25/03/2020

UBND TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/03/2020 đến hết ngày 24/04/2020

– Địa điểm: Bộ phận một cửa TX.Bỉm Sơn.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

UBND TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 UBND TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phương án tuyển dụng

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bimson.thanhhoa.gov.vn