Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viện chức đợt 1 năm 2020

21/05/2020

Căn cứ đề án vị trí việc làm và tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Viện thông báo đến toàn thể ứng viên tham gia ứng tuyển kỳ tuyển dụng viện chức đợt 1 năm 2020 theo công văn thông báo đính kèm.

Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 24/06/2020 (từ 8h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần)

Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại liên hệ: 028 38368393

Chỉ nhận nộp hồ sơ nộp trực tiếp.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viện chức đợt 1 năm 2020

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viện chức đợt 1 năm 2020 Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viện chức đợt 1 năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Hồ sơ dự tuyển

Nguồn tin: idqc-hcm.gov.vn