Viện Sinh học Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2020

14/09/2020

Viện Sinh học Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Ngạch nghiên cứu viên: số lượng 01

– Công nghệ sinh học động vật: số lượng 01

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 09/09/2020 đến hết ngày 09/10/2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp – Viện Sinh học nhiệt đới. Địa chỉ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Viện Sinh học Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2020 Viện Sinh học Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: itb.ac.vn