VP đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

23/02/2021

VP đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/03/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

VP đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 VP đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

Nguồn tin: stnmt.binhthuan.gov.vn