word-the-cao

100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành DU LỊCH

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN004
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Tài liệu dài 27 trang, gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành DU LỊCH.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: DU LỊCH

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

 

 

1

 

 

 

Theo Luật Du lịch, điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế được quy định như thế nào?

 

 

 

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.

Có trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ.  

 

 

 

Cả 3 phương án còn lại

 

 

 

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 

 

2

Theo quy định tại Luật Du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý khu du lịch trong phạm vi ranh giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?  

 

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam

 

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

 

 

3

Theo quy định tại Luật Du lịch, việc ban hành quyết định công nhận điểm du lịch địa phương thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?  

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Tổng cục Du lịch

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

4

Theo quy định tại Luật Du lịch, việc ban hành quyết định công nhận khu du lịch địa phương thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

 

Tổng cục Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

5

Theo quy định tại Luật Du lịch, việc ban hành quyết định công nhận điểm du lịch quốc gia thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?  

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

 

 

Hiệp hội Du lịch quốc gia