Hỏi đáp và tin tức

Chuẩn tiếng Anh, tin học đầu vào của công chức năm 2023

Chuẩn tiếng Anh, tin học đầu vào của công chức năm 2023 được căn cứ theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Từ khóa: