excel-tailieu

150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án office 2010(Word, Excel, Powerpoint)

Giá: 40,000

Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án office 2010(Word, Excel, Powerpoint) phù hợp cho việc ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bộ câu hỏi có định dạng Excel. Tuyencongchuc.vn đã xây dựng “Bài thi thử trắc nghiệm Office 2010” trên cơ sở tài liệu này.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu hỏi A B C D
Trong MS Word 2010, phím nào đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành? Home Ctrl + Home End Ctrl + Page Up
Trong MS Word 2010, trong Table (bảng) để chèn thêm một dòng bên dưới dòng đang chọn thì ta vào thẻ Layout rồi chọn nút lệnh gì? Insert Above Insert Below Rows Below Insert Right
Trong MS Word 2010, sau khi bôi đen toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra? Không có tác dụng gì Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu Xóa bảng, không xóa nội dung Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng
Trong MS Word 2010, để xóa bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn ta nhấn tổ hợp phím gì? Ctrl + Space Ctrl + Delete Ctrl + Enter Shift + Space
Trong MS Word 2010, tổ hợp phím nào dùng để ra lệnh in Ctrl + N Ctrl + S Ctrl + U Ctrl + P
Trong MS Word 2010, để chèn số trang vào vị trí con trỏ của tài liệu ta gọi lệnh nào? Vào Insert, nhấp Page Number và chọn Bottom of Page Vào Insert, nhấp Page Number và chọn Top of Page Vào Insert, nhấp Page Number, chọn Current Position Vào Insert, nhấp Number Page, chọn Format Page Numbers
Trong MS Word 2010, để di chuyển con trỏ về cuối tài liệu nhấn: Page Down Ctrl + Page Down End Ctrl + End
Trong MS Word 2010, trong khi soạn thảo văn bản, nếu nhấn phím số 1 khi có một khối văn bản đang được chọn thì Khối văn bản đó biến mất Khối văn bản đó biến mất và thay vào đó là số 1 Số 1 sẽ chèn vào trước khối đang chọn số 1 sẽ chèn vào sau khối đang chọn
Trong MS Word 2010, tổ hợp phím được dùng để đóng tài liệu đang mở? Ctrl + O Ctrl + N Ctrl + P Ctrl + W
Trong MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + A Ctrl + A Ctrl + Alt + A Shift + A