audio-text

Bài giảng (Audio) Luật Thuế giá trị gia tăng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế 2017 PHẦN 2

Giá: 50,000

Tài liệu với nội dung về Luật Thuế giá trị gia tăng bao gồm:

– 1 file audio (Ghi âm trực tiếp trên lớp) với thời lượng: 81 phút

– file text: Slide Luật Thuế giá trị gia tăng

Nghe thử file Audio: